Skapa ett supportärende

Om du känner att du inte hittar informationen du eftersöker bland våra artiklar är du hemskt välkommen att skapa ett supportärende.

Du skapar ett supportärende enkelt genom att logga in med ditt användarkonto i InSurvey. Väl inne i verktyget skapar du supportärendet genom att klicka på knappen " Behöver du hjälp" i verktygets övre list:

När du klickar på Skapa supportärende kommer följande ruta upp:

Rubrik

Här beskriver du kortfattat vad ditt supportärende handlar om.

Meddelande

Här kan du mer utförligt beskriva vad du önskar hjälp med. Kom ihåg att aldrig skriv in personuppgifter i supportärenden.

Typ av ärende

Genom att kategorisera in ärendet i rätt typ säkerställer du att rätt medarbetare får ärendet.

Allvarlighetsgrad

Här kan du prioritera ärendets allvarlighetsgrad.

Aktivera assistans

I vissa fall visas en checkruta där man kan möjliggöra assistans. Genom att aktivera assistans för t ex ett formulär eller en rapport möjliggör du att supportpersonalen får tillgång till denna under tiden supportärendet är öppet (eller du väljer att inaktivera assistansen manuellt).