Hur kan vi hjälpa till?

Allmänt

Allmänna artiklar om InSurvey, skapa supportärende m.m.

10 artiklar

Översikt

Hantera dina tidigare skapade formulär. Skapa nya formulär.

11 artiklar

Formulärhantering

Hantera ditt formulär. Skapa sidor, frågor, texter. Sätt villkor m.m.

24 artiklar

Distribution och datainsamling

Importera respondenter. Skriv meddelanden och distribuera. Följ fältperioden.

22 artiklar

Analys

Analysera din data. Filtrera, korstabulera och exportera m.m.

10 artiklar

Användare och team

Hantera systemanvändare. Ordna systemanvändare i team.

7 artiklar

Respondentapp

4 artiklar

Respondentregister

4 artiklar