Funktionsrättigheter

Nedan följer en beskrivning över InSurveys funktionsrättigheter och vad dessa innebär.

Formulärhantering

Användaren har rätt att skapa, och redigera, sina egna och tilldelade formulär.

Användare och team

Användaren får administrera användare och team, med sina egna teamtillhörigheter som utgångspunkt. Detta innebär att denne enbart hantera användare i sina team (och underliggande). Är användaren placerad högst upp i strukturen, så kan denne administrera alla användare och team.

Användarförfrågningar

Användaren får, och kan besvara på, användarförfrågningar. Förfrågningarna som kommer in gäller hela instansen, men användaren kan enbart placera ny användare i de team som denne tillhör (och nedåt).

Respondentappar

Användaren får skapa, och redigera, sina egna och tilldelade respondentappar.

SMS-utskick

Användaren får genomföra SMS-utskick.