Användarförfrågningar

Funktionen för Användarförfrågningar är en kundspecifik inställning och kan således vara inaktiverad i vissa InSurvey-instanser.

I InSurvey kan användare ansöka om konto i verktyget. Denna ansökan görs på inloggningssidan under länken Skapa konto. Formuläret som visas ser ut såhär:

Vid ansökan skriver användaren in E-post, Lösenord samt en beskrivning. Så fort en användaransökan har skickats in meddelas de administratörer i InSurvey som har rättigheten Användarförfrågningar (per mail samt via notis i verktyget).

Inkomna ansökningar hittas under menyvalet Användarförfrågningar i InSurvey:

Funktionen för användarförfrågningar listar alla användare som har ansökt om konto i InSurvey:

Här ställs du som administratör inför två val. Antingen kan du Godkänna ansökan eller så kan du Avslå ansökan. Vid godkännande behöver du även välja vilket team som användaren ska placeras i. Vid avslag behöver inte team väljas. I bägge fallen informeras användaren per e-post om att kontot har blivit godkänt/avslaget.

Rättigheter för användaren

Vid godkännande av en ansökan får användaren automatiskt rättigheten Formulärhantering. Under Användare och Teams kan du justera användarens rättigheter.